antivirusfolie.nl

Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die wij aan het samenstellen van deze website hebben besteedt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is.

Glasfolie Nederland bv kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van Glasfolie Nederland bv.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kunt u onze algemene voorwaarden bekijken.